Benissoda aposta per la mobilitat sostenible i incorpora un vehicle elèctric per als Serveis Municipals

L’Ajuntament de Benissoda aposta pels vehicles elèctrics amb l’adquisició d’un de categoria N1 amb gran capacitat de càrrega per al servei de conservació i manteniment de vies públiques i jardineria municipal.

Aquest vehicle ha substituït a un antic de gasolina, es pel què ara els quilòmetres d’aquest nou contribuiran a la reducció de les emissions de CO₂ a l’atmosfera. A més a més s’ha instal·lat un punt per a la seua recàrrega al magatzem municipal. Aquest fet, ha sigut possible per les ajudes atorgades, per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), mitjançant convocatòria d’ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (DOCV n 8523 de data 05/04/2019), per import de 6.000 euros i per la Diputació Provincial de València, en la convocatòria per a l'any 2019, per a l'adquisició d'un vehicle elèctric i la instal·lació de punts de recàrrega als ajuntaments de la Província de València publicada al BOP núm. 195 de data 10 d’octubre de 2019, per import de 19.999,99 euros.

L’adquisició del vehicle elèctric de categoria N1 amb gran càrrega s’ha realitzat mitjançant procediment obert simplificat abreujat, sent l’adjudicatari la empresa EUROTALLER JOSE PALAU per un import de 27.018,09 € (IVA inclòs) i com millores: direcció assistida i bateria amb autonomia de 120 km.

El procediment per adjudicar les actuacions per a l’adquisició i instal·lació del punt de recàrrega, ha sigut mitjançant contracte menor a l’empresa ELECTOMUR ILUMINACIONES, SL, per un import de 2.888,27 € (IVA inclòs).

Des de l'Ajuntament volem contribuir a una mobilitat més sostenible i responsable amb el medi ambient, apostant per menys consum, menys contaminació i més estalvi econòmic.

L’Alcalde, Miguel Lluch Roig.

Benissoda, 20 d’agost de 2020.