Personal

Personal y técnicos:

 

- Verónica Vázquez Möllerstedt, SECRETÀRIA – INTERVENTORA (dilluns i dijous de 8.00 a 14.00 hores)

- Natividad Soler Ferri, ENGINYERA TÈCNICA AGRICOLA (dilluns de 11.00 a 13.00 hores)

- Carles Enric Ibars Fortuño, SECRETARI DE JUTJAT DE PAU (dilluns de 17.30 a 20.00 hores)

- Alba Arias Vaya, TREBALLADORA SOCIAL (dimarts de 12.00 a 15.00 hores)

- Vicent Palop Llin, ARQUITECTE MUNICIPAL (dijous de 12.00 a 14.00 hores)