Materia o Servicio Municipal

MATÈRIA RESPONSABLE
Personal, Hisenda i Organització Municipal L’Alcalde, Miguel Lluch Roig
Urbanisme, Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Serveis Municipals. Na. Mª Remedios Espí Aragó
Esport i Festejos En. Manuel Salvador Roig Lluch
Educació i Cultura Na. Clara Isabel Roig Ferri
Serveis Socials, Igualtat i Associacions Na. Susana Luisa Bataller Pérez